Feather-Image_600x4003

Bayes Impact, được đặt tên theo quy tắc toán học – Định lý Bayes, về việc sử dụng dữ liệu lớn tạo nên tác động lớn. Sử dụng các thuật toán cụ thể, người đồng sáng lập Bayes Impact Paul Duan và nhóm của anh có thể chọn lọc và tìm kiếm các mục tuyển dụng bất cứ nơi nào từ LinkedIn đến Monster, Craiglist và sau đó giới thiệu những thông tin đã được chọn lọc cho những người đang tìm việc. Dự án lớn nhất hiện nay của Bayes Impact là hợp tác với cơ quan thất nghiệp của chính phủ Pháp, Pole Emploi, nhằm giúp người thất nghiệp ở Pháp tìm được việc làm. “Chúng tôi sớm nhận ra rằng chúng tôi cần phải làm việc với Chính phủ vì các Chính phủ là những nhân tố chính, có ảnh hưởng đến rất nhiều người”.

Khi trưởng thành, Duan từng muốn làm chính trị với niềm tin rằng nó có sức tác động lớn nhất, nhưng sau đó nhận ra đó không phải là con đường cho riêng mình. Thay vào đó, sau đó một vài năm, Duan đã hoàn thành việc học để trở thành một nhà khoa học dữ liệu. “Một trong những điều mà tôi đau đáu trong cương vị một nhà khoa học dữ liệu là bạn nắm quyền lực khổng lồ. Bởi vì bạn thực sự có thể xây dựng các thuật toán làm thay đổi hành vi của hàng triệu người”.

Trước đó, Duan làm việc tại EventBrite nơi anh đã học được sức mạnh của Big data (dữ liệu lớn). Anh chia sẻ: “Có một nhận thức lớn về việc áp dụng công nghệ cho cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng không có nhiều người đang thực sự làm điều đó. Thay vì giúp đỡ 20 triệu người tìm kiếm một sự kiện hay ho, phải chăng chúng ta có thể giúp 20 triệu người tìm việc, đó một việc tốt hơn nhiều”.

Paul Duan, co-founder and president of Bayes Impact based in San Francisco, Calif.

 Source link