Feather-Image_600x4002

Heather Concannon và Elizabeth Nguyễn, cả hai đều 27 tuổi, gặp nhau vào năm 2010 khi họ bắt đầu làm tình nguyện viên cho UUCC. Cùng với một nhóm các tình nguyện viên khác, họ làm việc để mua lại và phát triển nên nhà cộng đồng Lucy Stone Co-Op ở Roxbury, Massachusetts. UUCC cung cấp “cộng đồng nhà ở tập thể với giá cả phải chăng dựa trên hoạt động tâm linh, tính bền vững và thay đổi xã hội và một cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau nhằm giúp cho các thành viên đưa ra các quyết định song hành với giá trị và đức tin của họ”, Nguyễn và Concannon đã viết như vậy trong hồ sơ đăng ký dự thi Cuộc thi “1 triệu Đô la Thay Đổi Thế Giới” của Forbes của họ. Năm năm kể từ khi hai người gia nhập UCCC, mười ba người đang sống trong Lucy Stone và UUCC hiện đang sẵn sàng để mở một nhà tập thể nữa trong khu vực. Họ hy vọng có thể cung cấp dịch vụ cho 15 đến 20 người khi mở cửa.

Concannon nói mối quan tâm của mình đối với cộng đồng tập thể bắt đầu khi cô còn là một sinh viên tại Simmons College. “Trong tôi, có một phần thôi thúc mình không chỉ nhìn vào những vấn đề của thế giới ngày nay mà còn phải suy nghĩ xem những gì mình có thể được xây dựng nên để phản ánh các giá trị của chúng ta”.

 

Heather Concannon of Unitarian Universalist Community Cooperatives based in BostonSource link